ولتاژ با توجه به فرکانس، واقعا عالیست. البته خب جناب King Pin هم هر کارتی را برای اورکلاک انتخاب نمی کنند! این درست که کارت دست پرورده خودشان است ولی با این حال از بین چند کارت، این یک مورد را انتخاب...