برای لوگو و اینا شاید رم 8 مناسب باشه اما بخواید پوستر در سایز بزرگ طراحی کنید حداقل 12 لازمه. نه اینکه نتونید کار کنید. سرعتتون میاد پایین