بسیار عالی ! ممنون.
عشـــــــــــــق است GTX 980 Ti سلطان بزرگ :-bd