به نظر من Machinarium بهترین بازی هستش که با فلش ساخته شده!