بهنام جان واجب شد یه عکس از سیستمت اینجا بذاری! :))