به نظر باید با پیچ گوشتی سیستم رو روشن کنن !!!! یعنی همیشه طرف یه پیچ گوشتی رو میزش هست !!!!!!
:D :D :D