خب خب اینم از نسخه gold edition بازی معروف به قلعه 3
آقا دو کلمه در موردش میگم
زیباست:)>-
خب همه که می دونین استراتژیکه و اصن من چه خاطره هایی دارم باهاش بههه بهه

برای pc , mac موجوده و...