16027

اگر شما یکی از کاربران ویندوز ۸ و یا ویندوز فون ۸ هستید و مشتاق عرضه اپلکیشین های گوگلی می باشید باید به حضورتان برسانیم که گوگل فعلا هیچ برنامه ای برای تولید اپلیکیشن برای دو پلتفرم Windows...