با خنک کننده استاک دمای طبیعی دارید و جای نگرانی نیست.