در مورد gta تاریخی مشخص نیست. حداقل میدونیم 2021 نمیاد.
برای فهمیدن این که بازیی کرک شده یا نه به سایت کرک واچ مراجعه کنید.
اخبار رو از سایت های ایرانی و reddit چک میکنم.