3808


اکتیویژن اعلام کرد که تا 9 ماه آینده، بیش از بیست DLC برای MW3 در نظر گرفته شده است که اعضای Call of Duty : Elite زودتر آن را دریافت خواهند کرد. اولین DLC در تاریخ 24 ژانویه (4 بهمن) برای...