http://easycaptures.com/fs/uploaded/559/9649521067.jpg


این ویدئو را تقدیم میکنیم به همه طرفداران کنسول های بازی سونی و امیدوارم از مراحل ساخت و پشت صحنه یکی از بزرگترین بازی های ویدئویی دنیا لذت...