اگر هارد سالم باشه (میتونی سلامتش رو با نرم افزار HD Sentinel چک کنی)

به هر شکل اگر هارد سالم باشه - این وضعیت به معنای اینه که سیستمت (و احتمال زیاد خود هارد دیسک) دچاره ویروسه.