در امضای من تاپیک بهینه سازی، سر فصلش دلایل خرید یک ssd برای سیستم گیم رو توضیح داده.