من همینجا از نوکیا درخواست میکنم که به اندروید وقت اضافه بده! :-t
بد جوری داره روی اندروید رو کم میکنه!
یه خورده رحم کنه بد نیست!
تازه این برنامه رایگان هم هست!:-o