ممنونم علیرضا جان @};-
عالی بود استاد
خودم شخصاً در این مواقع از Ubuntu در حالت Testیا همون LiveCDستفاده می کنم .