19822


موتور بازی سازی Madness , موتور انحصاری کمپانی Slightly Mad Studios است . این موتور بازی سازی برای بازی های ریسینگ بهینه شده و برای پلتفرم های PS3 , Xbox 360 و PC بازی خلق می کند.

...