سلام
nokia 1208
http://upcity.ir/images/36827022015740702527.jpg
1- قیمت مناسب
2- نگهداری شارژ بالا در حالت عادی حتی تا یک هفته
3- آنتن دهی فوق العاده
4- چراغ قوه (جدی میگم تا حالا کلی به...