لومیا 1520 و 830.

اشکال 1520 :

سنگینه! و دست را اذیت می کند! فقط کاش یکم کوچک تر بود! گاهی اوقات مجبوری با میخ طویله سیم کارت را در بیاری!!!
بلند گو هاش استریو نیست. + اشکالات ویندوز فون! به...