لپ تاپ 90 درصد به این ربط داره که نسبت به پولی که میدی چه امکاناتی بدست میاری!
برند آخرین گزینه محسوب میشه!