عزیز من زیاد از قیمت خبر ندارم ممنون میشم قیمتش رو بگی