راستش من در زمینه انتخاب قطعات اطلاعات خوبی ندارم

ولی درمورد پاور حتما برید سراغ یه پاور مرغوب
من خودم یه هارد 500 رو واسه یه پاور به درد نخور و ارزون نابود کردم (( 200 گیگ اطلاعات پرید !!!!!!!...