حسام جان خودمون درست میکنیم خوب ;)ولی منم این مدل سیستم ها رو خیلی دوست دارم ولی متاسفاانه خود مادربورد ها هم کم پیدا میشن !( داخل شیراز که تنها راه نمایندگیه !)

بهنام جان دستت درد نکنه راستی...