آقا نوید عزیز، شما آشنا هستی اما خوب قوانین رو باید برای همه اجرا کنیم:


------------------
قوانین عمومی بازارچه و خرید و فروش کاربران
------------------