کمپانی Capcom به تازگی 15 اسکرین شات از Resident Evil 6 منتشر کرده که وجود دشمنان و شخصیت های جدید را نشان می دهد !

7516751775187519752075217522752375247525