سلام به همه دوستان
من به تازگی مودم DSL ASUS AC68U خریدم
اینترنتم هم از مخابرات هست
مشکلی که دارم، این هست که بعد از روشن کردن مودم، پیر میشم تا مودم آی پی بگیره
انواع و اقسام کارها انجام میدم تا...