با اینا میشه گردو هم شیکست؟؟=))\:d/
شوخی کردم رفیق
آپ