امیر حسین جان فوق العاده بود.
خسته نباشی

یک نکته که به نظرم جالب اومد این بود که خودت گفتی میتونست منحنی نباشه و باید بگم که این سیاست از سال ۲۰۱۳طی کنفرانس پشت درهای بسته انجام شد و بعدها درز...