تو آپدیت های جدید این مشکل بهبود پیدا کرده است.


Huawei Honor 3c lite