یا خود خدا. تاپیک های دوسال پیش چرا اینجورین؟ وااای هیشکی جواب نمیداده. یکی این تاپیکارو پاک کنه