دوست خوبم تاپیک مجزا هست برای خرید مانیتور
پست ها منتقل شد...