این قضیه ی همون لقمان حکیمه که بهش میگن ادب از که آموختی میگه از بی ادبان:D
با طنز مایه ای که داشت قشنگ مفهوم رو رسوندکه نباید این کارارو کنید.
@};-