سلام دوست عزیز...
شما گفتی گیم سطح متوسط به بالا...بعد میخوای کارت گرافیک نگیری؟!آنبورد cpu چیه که شما اینقد روش حساب کردی؟
اگه میخوای بازی کنی کارت گرافیک میشه یکی از مهم ترین پارامتر هات.
فرق...