چند بازی هست!
مترو! استاکر و فال اوت همشونم دوس دارم!

ولی جدا اگه اینجوری میشه خیلی باحاله!