اقا تاپیک از بس پر بار بود از سنگینیش داره زمینو ترک میده :P

خیلی ممنون