دوست عزیزم پس از اجرا برید به قسمت custom یکسری تنظمیات کیفی برای شما نمایش داده میشه
این تنظیمات مختص نورپردازی و کیفیت بافت ها و اعمال فیلترها و وضوح تصویرر هست. شما به دلخواه میتونی تغیییراتی...