سلام.
از قدیم گفتن هر چقدر پول بدی همون قدر آش میخوری.اینتل درسته گرونه ولی ارزش داره.
زنده باد اینتل و اینتلیا.
موفق باشید.