2 مشکل با ابونتو 12.04 (خلاصی ندارن این مشکل ها)
مشکل اول:
چطور میشه جلوی مونت شدن درایوها توی لانچر رو گرفت و یا به عبارتی کاری کرد که درایوهای مونت شده تو لانچر نشون داده نشن؟
مشکل دوم:
تو...