من به شخصه اصلا با اوبونتو 12 حال نکردم ! خیلی باگ داره ! شما هم صبر کن من برم ببینم میشه همچین کار هایی با اون انجام داد یا نه !