امکان نداره.اگه نسخه ای از Call of Duty بیاد قطعا باز هم پرفروش ترین میشه
شکی نیست