بسيار زيباست، بخصوص اون All in One‌ كه آدم ازش لذت ميبره.

اين All in One ها آينده ى خوبى در رستورانها و فست فودها و فضاهاى اجتماعى با مساحت محدود دارند.