دوست عزیز این پاور رو بچه 10 ساله های چینی اسمبل میکنند ! این پاور 100000000000000 درصد فیک هست