از طریق تنظیمات وایرلس مودم هم میشه غیر فعال کرد.45949