سلام

(اگه تو بخش نامناسبی تاپیک زدم خودتون عوضش کنید بخش رو برام)

امروز پاور کیسم رو بردم پیش تعمیرکار و بهشون گفتم خودتون درش رو باز کنید میخوام از داخل سیم پیچ عکس بگیرم بزارم داخل انجمن که...