سلام
من رم لب تاب رو درآوردم دوباره جا زدم الان لبتاب روشن میشه ولی مانیتور روشن نمیشه
وقتی روشن میکنی ۳ بار بوق میزنه
باید چیکار کنم تا درست شه