من از تریال استفاده نکردم، اما اون یک سال و خورده ای که اورجینالش رو استفاده کردم هم سرعت سیستم رو اوکی نگه میداشت هم اینکه خیلی خوب جلوی ویروس ها رو میتونست بگیره.