اگر همه ی شرکت ها و همه ی افراد مثل هم فکر کنن که پیشرفتی حاصل نمیشه. اصلا اگه قرار بود از اول گوگل هم مثل بقیه فکر میکرد که اندرویدی در کار نبود که!! (حالا کار نداریم اندروید ...!)
علت موفقیت استیو...