آقا من تا خط فرمان مودم مشکلی ندارم ولی از اون ب بعد هر چی میزنم دستورو اینو میزنه:

36652
خط فرمان مودم من با تصویر شما یکم فرق داره ( اون Conf ) رو نداره
راهنمایی لطفا@};-