تو این مدت که برا دوستان آشنایان سیستم عامل مینصبیدم همشون بالاتفاق از 7 رضایتمندی کامل داشتن و این نشون میده حتی برای کاربران عادی و نه چندان وارد کامپیوتر ویندوز7 کامل ترین ، شفاف ترین و سهل و...