به نظر بنده چه بخواهیم چه نخواهیم باید با نسخه های جدیدتر هماهنگ بشیم
چون بعضی از سخت افزارهای خیلی جدید با 7 شناسایی مناسب نمی شن
پس اونایی که تند تند سیستم شون رو ارتقا میدن باید از نظر سیستم...